Hero
確保串飾安全穩固

確保串飾安全穩固

固定夾與安全鏈是各式 Pandora 系列的關鍵元素,令造型無懈可擊;固定夾分隔串飾組合,時尚安全鏈確保串飾在手鏈上不易滑落。

瀏覽珠寶系列
無金屬色以外顏色
 • 769042C01
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 925銀
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍玫瑰金
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍金
 • 789541C01
  新上架
  親情之心安全鏈
  HK$599.00
 • 799403C01
 • 799042C01
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 925銀
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍玫瑰金
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍金
 • 789042C01
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 925銀
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍玫瑰金
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍金
 • 798614C01
 • 788684C01
  密鑲之心夾扣串飾 925銀
  密鑲之心固定夾 鍍玫瑰金
  PANDORA REFLEXIONS
  密鑲之心固定夾
  HK$599.00
 • 798684C01
  密鑲之心夾扣串飾 925銀
  密鑲之心固定夾 鍍玫瑰金
  PANDORA REFLEXIONS
  密鑲之心夾扣串飾
  HK$499.00
 • 798600C01
  PANDORA REFLEXIONS
  密鑲圓環夾扣串飾
  HK$349.00
 • 798422C01
 • 798475C01
  PANDORA REFLEXIONS
  璀璨冰晶夾扣串飾
  HK$399.00
 • 798488C01
 • 797865CZ
 • 797793CZ
 • 797520CZ
 • 797512CZ
 • 797580CZ
  無限璀璨夾扣串飾
  HK$349.00 HK$174.00
 • 787583CZ
  圓形密鑲夾扣串飾 925銀
  圓形密鑲串飾 鍍玫瑰金
  圓形密鑲夾扣串飾 鍍金
  PANDORA REFLEXIONS
  圓形密鑲串飾
  HK$599.00
 • 797583CZ
  圓形密鑲夾扣串飾 925銀
  圓形密鑲串飾 鍍玫瑰金
  圓形密鑲夾扣串飾 鍍金
  有2種顏色可選
  PANDORA REFLEXIONS
  圓形密鑲夾扣串飾
  HK$499.00
 • 787633CZ
  璀璨夾扣串飾 925銀
  璀璨夾扣串飾 鍍玫瑰金
  璀璨夾扣串飾 鍍金
  PANDORA REFLEXIONS
  璀璨夾扣串飾
  HK$399.00
 • 797633CZ
  璀璨夾扣串飾 925銀
  璀璨夾扣串飾 鍍玫瑰金
  璀璨夾扣串飾 鍍金
  PANDORA REFLEXIONS
  璀璨夾扣串飾
  HK$299.00
 • 797599CZ
  冠冕夾扣串飾
  HK$299.00 HK$149.00
 • 768671C01
  璀璨夾扣串飾 925銀
  璀璨夾扣串飾 鍍玫瑰金
  璀璨夾扣串飾 鍍金
 • 768669C01
  圓形密鑲夾扣串飾 925銀
  圓形密鑲串飾 鍍玫瑰金
  圓形密鑲夾扣串飾 鍍金
 • 768674C01
  透明密鑲心形固定夾
  HK$599.00 HK$299.00
 • 768753C01
  密鑲 之心固定夾 鍍玫瑰金
  密鑲 之心固定夾 鍍金
 • 768658C01
  透明密鑲固定夾 925銀
  透明密鑲固定夾 鍍玫瑰金
  透明密鑲固定夾 鍍金
 • 796381CZ
 • 781972CZ
  璀璨透明寶石固定夾 925銀
  璀璨小串飾 鍍玫瑰金
 • 781427CZ
  密鑲 之心固定夾 鍍玫瑰金
  密鑲 之心固定夾 鍍金
 • 786322CZ
  密鑲透明寶石安全鏈 鍍玫瑰金
  密鑲透明寶石安全鏈 鍍金
已展示 36 件產品(共41件)