Hero
確保串飾安全穩固

確保串飾安全穩固

固定夾與安全鏈是各式 Pandora 系列的關鍵元素,令造型無懈可擊;固定夾分隔串飾組合,時尚安全鏈確保串飾在手鏈上不易滑落。

 • 789541C01
 • 789502C00
  緞光絲帶固定夾 925銀
  緞光絲帶固定夾 鍍玫瑰金
 • 769042C01
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 925銀
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍玫瑰金
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍金
 • 799502C00
  緞光絲帶固定夾 925銀
  緞光絲帶固定夾 鍍玫瑰金
 • 799429C01
 • 799403C01
 • 788809C01
  粉紅雛菊固定夾 925銀
  粉紅雛菊小串飾 鍍玫瑰金
 • 造型點晴一筆
  PLP Spot
 • 799362C01
  PANDORA REFLEXIONS
  粉紅密鑲夾扣串飾
  HK$499.00
 • 799346C01
  PANDORA REFLEXIONS
  藍色密鑲心形夾扣串飾
  HK$499.00
 • 799316C00
 • 799204C03
  有2種顏色可選
 • 789203C01
  有2種顏色可選
 • 799204C02
  有2種顏色可選
 • 789203C02
  有2種顏色可選
 • 791972C01
  有3種顏色可選
 • 799042C01
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 925銀
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍玫瑰金
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍金
 • 789042C01
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 925銀
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍玫瑰金
  Logo 璀璨密鑲寶石固定夾 鍍金
 • 788153C01
 • 798614C01
 • 798809C01
  粉紅雛菊固定夾 925銀
  粉紅雛菊小串飾 鍍玫瑰金
 • 788697C00
 • 788684C01
  密鑲之心夾扣串飾 925銀
  密鑲之心固定夾 鍍玫瑰金
  PANDORA REFLEXIONS
  密鑲之心固定夾
  HK$599.00
 • 798684C01
  密鑲之心夾扣串飾 925銀
  密鑲之心固定夾 鍍玫瑰金
  PANDORA REFLEXIONS
  密鑲之心夾扣串飾
  HK$499.00
 • 798422C01
 • 798600C01
  PANDORA REFLEXIONS
  密鑲圓環夾扣串飾
  HK$349.00
 • 797583C01
  有2種顏色可選
  PANDORA REFLEXIONS
  密鑲雪花夾扣串飾
  HK$499.00
 • 798475C01
  PANDORA REFLEXIONS
  璀璨冰晶夾扣串飾
  HK$399.00
 • 798488C01
 • 788099CZ
 • 797864CZM
  密鑲 蝴蝶夾扣串飾
  HK$599.00 HK$299.00
 • 797863ENMX
已展示 38 件產品(共86件)