Pandora Club會員凡選購任何產品即可獲贈精美利是封乙份!
立即登入/ 登記成為Pandora Club會員!

红色
黄色
Harry Potter x Pandora
Pandora Colours
CLEAR ALL
 • 799291C02
  新上架
  金屬紅心形串飾
  HK$349.00
 • 761725CLG
  璀璨光芒金色串飾
  HK$1,299.00
 • 796563NFR
  紫紅心形串飾
  HK$499.00
回到頂部